Entertainment Business Arena kokoaa viihdeteollisuuden toimijat Helsinkiin 4.-5.5.2017

Entertainment Business Arena kokoaa viihdeteollisuuden toimijat Helsinkiin 4.-5.5.2017

73e673652500bc38290d1d3c07264bed

Uusi viihdebisneksen toimijoita yhdistävä ammattilaistapahtuma Entertainment Business Arena järjestetään Helsingin Crowne Plazassa 4.-5.5.2017. Tapahtuma kutsuu musiikkialan, television, radion, pelialan, operaattoreiden viihdepalvelujen, elokuva-alan, live-tapahtumien ja muiden viihteen osa-alueiden toimijat saman katon alle verkostoitumaan, keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisista, viihdeteollisuutta läpileikkaavista ja kiinnostavista aiheista.

Tapahtuman fokus on bisneksessä ja eri sektoreiden välisen yhteistyön mahdollisuuksissa. ”Menestyminen tulevaisuudessa edellyttää yhä tiivistyvämpää yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken. Viihteen toimialojen on myös ymmärrettävä toistensa toimintaa entistä paremmin voidakseen rakentaa tuloksellista yhteistyötä”, avaa tapahtuman luontaista tarvetta järjestäjä Jenni Lähteenmäki.

Viihteen tekijöiden kohtaamispaikka ja ajankohtaiset sisällöt
Ensimmäisessä EBArenassa keskitytäänkin kotimarkkinaan ja tehdään viihteen toimialoja tutummaksi toisilleen. Puheenvuorojen ja paneelien sisällöt tulevat rakentumaan viihdeteollisuutta yhdistävistä aiheista sekä toimialakohtaisista, kiinnostavista ja innovatiivisista case-esittelyistä ja teemoista.

”Seminaaritapahtuma tarjoaa vieraille kattavan kaksipäiväisen sisältökokonaisuuden ja luontevan forumin kohdata kollegoja eri viihteen sektoreilta, tutustua toimijoihin, verkostoitua ja löytää uusia bisnesmahdollisuuksia”, toteaa toinen järjestäjistä Taija Holm.

Tapahtuman keskittyessä edistämään kotimaisten toimijoiden yhteistyötä, se pyrkii samalla edesauttamaan kansainvälisestikin kiinnostavien uusien yhteistyömallien syntymistä eri toimialojen välillä.

”Suomalainen viihdeteollisuus on laaja ja kirjava toimijakenttä. Yrityksiä on kaikenkokoisia, freelancereista suuriin kansainvälisiin jätteihin. Ammattitaitoa ja erilaista osaamista on paljon. Uskomme, että viihdeteollisuudessa on paljon potentiaalia uudelle yhteistyölle ja synergialle, ja siten toisiltaan oppimiselle sekä yhdessä kehittymiselle ja menestymiselle”, Lähteenmäki ja Holm kommentoivat.

He uskovat, että tämän tyyppiselle kohtaamiselle on tarvetta. Suomessa on useita pitkäikäisiä ja ansioituneita toimialakohtaisia tapahtumia viihteen kentällä, mutta ei yhteistä kohtaamispaikkaa.

”EBArena tuleekin olemaan ensimmäinen ja ainoa ammattilaistapahtuma, joka kokoaa eri viihteen sektorit ja niiden toimijoita saman katon alle. Nyt viimeistään on sen aika. Haluamme luoda tapahtuman, jossa viihteen eri toimialojen kohtaaminen on vaivatonta, aitoa, ammattimaista ja ennen kaikkea tulevaisuuteen katsovaa.”

Viihdebisneksen asiantuntijoiden kommentteja
Uutinen tapahtumasta on otettu eri viihdebisneksen sektoreilla innostuneesti vastaan. Universal Musicin toimitusjohtaja Kimmo Valtanen sanoo: “On hienoa, että syntyy kohtauspaikka, jossa voimme oppia kollegoiltamme, ja kuulla miten eri toimialoilla on reagoitu muutoksiin. Koska kotimarkkina on kaiken menestyksen pohja, on mahtavaa päästä kerrankin keskittymään paikallisuuteen, löytää synergioita ja kenties synnyttää kokonaan uusia toimintatapoja ja innovaatioita.”

RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller kommentoi: “On tarpeellista saada yhteinen foorumi, jossa jakaa kokemuksia eri tekijöiden kanssa. Maailma on kuluttajavetoinen ja kilpailemme kaikki ihmisten vapaa-ajasta. Nyt voimme luoda uusia kontakteja ja oppia toisiltamme sekä löytää uusia keinoja, millä pärjätä nykyhetkessä ja tulevaisuudessa”. 

Elokuva-alan yhdistysten katto-organisaatio Filmikamarin toimistusjohtaja Tero Koistinen puolestaan toteaa: ”Suomalaisella elokuva-alalla on lukuisia uusien yhteistyökumppaneiden etsijöitä, joiden ammattitaidosta on hyötyä myös muille viihdeteollisuuden toimialoille. Entertainment Businessa Arenasta tulee aivan varmasti yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista koko av-alalle.”

TV-bisneksen näkökulmasta tapahtuma vastaa tarpeeseen, joka kyseisellä sektorilla on syntynyt digimurroksen myötä: ”Todella hienoa päästä inspiroitumaan viihdeteollisuuden osaajien parissa. Kotimaiset tekijät ovat kansainvälisesti huipputasoa. Tapahtuma on luonteva alusta partneroitumiselle. Koko ala on tällä hetkellä mielenkiintoisessa liikkeessä, joten tarvitsemme kaikki toinen toisiamme”, kommentoi kotimaisten sisältöjen ohjelmapäällikkö Eerika Vermilä MTV Oy:stä.

Vahvasti kansainvälinen peliala näkee tapahtuman laajennuksena pelialan nykyiseen tapahtumatarjontaan. ”Pelialalla ei ole puutetta tapahtumista, mutta tapahtumia, jossa pelialan ihmiset pääsevät keskustelemaan poikkitoimialaisesti on vähän. Toivottavasti Entertainment Business Arenasta kehittyy sellainen”, toteaa Suomen pelialan keskuksen Neogames Finland ry:n johtaja KooPee Hiltunen.

Lipunmyynti ja ohjelmajulkistukset
Lipunmyynti Entertainment Business Arenaan alkaa tammikuussa. Ohjelmaa ja sisältöjä julkistetaan talven ja kevään aikana.

www.entertainmentbusinessarena.fi
www.facebook.com/entertainmentbusinessarena
#entertainmentbusinessarena @entertainmentbusinessarena 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Taija Holm, 040 748 3435, taija@ebarena.fi

Jenni Lähteenmäki on työskennellyt viihdeteollisuudessa 2000-luvun alusta lähtien. Lähteenmäki on tuottanut tapahtumia, elokuvia, draamaa sekä useita satoja tunteja viihdeohjelmaa suomalaisille tv-kanaville. Lähteenmäki toimi pitkään muun muassa tuotantoyhtiö Fremantlemedia Finlandin vastaavana tuottajana ja myyntijohtajana vastaten yhtiön tunnetuimmista ja palkituista viihdebrändeistä ja ohjelmista. Lähteenmäki on ollut kehittämässä useita ohjelmaformaatteja sekä erilaisia viihdesisältöjä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hänet on palkittu muun muassa Yle TV2 Vuoden kumppanina. Omassa yrityksessään Lähteenmäki keskittyy monipuolisesti sisällöntuotantoon eri asiakkaille   

Taija Holm on toiminut 15 vuotta musiikkibisneksessä. Hänen omistama ja johtama ProPromotion Oy vastaa artistien, festivaalien, kiertueiden ja tapahtumien tiedotuksesta ja promootiosta. Lisäksi yhtiö tuottaa tapahtumia. Holm toimi Suomen Musiikki & Media –Tapahtuman S.M.M. Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2014-2016. Hänet on palkittu neljänä vuonna Vuoden tiedottaja / markkinointipäällikkö –pystillä musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki & Mediassa.