Elävän musiikin säätiö käynnistää apurahahaun musiikkialan toimijoille 17. toukokuuta

Elävän musiikin säätiö käynnistää apurahahaun musiikkialan toimijoille 17. toukokuuta

Elävän musiikin säätiö ELMU sr käynnistää apurahahaun musiikkialan tekijöille, esittäjille ja muille alan toimijoille 17.-31.5. Apurahaa voivat hakea yritykset, yksityishenkilöt tai heidän edustamansa työryhmä neljässä eri apurahaluokassa.

Esiintymismahdollisuudet-apurahaa voivat hakea tapahtumatoimijat ja keikkajärjestäjät tapahtuman musiikkiohjelman laadun kehittämiseksi ja nostamiseksi. 

Esiintyjien ja yleisön kohtaaminen -apurahaa voivat hakijat hakea tarkoituksiin, jotka mahdollistavat, tukevat tai edistävät musiikin tekijöiden ja kuluttajien kohtaamista perustellulla tavalla. 

Koulutus-apurahaa voi hakea musiikin tai sen tekemisen laatua nostavaan koulutukseen tai koulutuksen järjestämiseen. 

Tutkimus-apurahaa voi puolestaan hakea tieteelliseen tai taiteelliseen akateemiseen tutkimukseen, joka käsittelee elävän musiikin tekijöiden ja kuluttajien kohtaamisia tai muuta yhteistoimintaa, kaupunkikulttuuria tai muuta Elävän musiikin säätiön tärkeäksi katsomaa aihepiiriä.

”Näemme, että nyt on erityisen tärkeää tukea elävän musiikin jälleenrakentamista. Haluamme säätiönä olla näissä talkoissa mukana”, kommentoi säätiön puheenjohtaja Juha Tynkkynen.

Apurahan suuruus myönnettävälle taholle on 1000-5000 euroa. Apurahapäätökset tekee Elävän musiikin säätiön nimeämä asiantuntijaryhmä 23.6. mennessä. Apurahat ovat harkinnanvaraista tukea. Päätökseen vaikuttavat hakijan aiempi toiminta musiikkialalla ja suunnitelma apurahan käytöstä. Apuraha on kertaluonteinen erä ja sitä voi hakea myös takautuvasti jo vuonna 2021 toteutetulle projektille.

Lisätiedot ja haku 17.5. alkaen: www.elmu-saatio.fi

-->