Nykyajan johtajia koulutetaan teatterin keinoin

Nykyajan johtajia koulutetaan teatterin keinoin

Nykyjohto on haastavassa taloudellisessa tilanteessa – kyky johtaa ja innostaa työyhteisössä korostuu. Koomikko, näyttelijä ja teatterijohtaja Riku Suokas sekä aikuiskasvatustieteilijä, työyhteisövalmentaja ja tuleva tohtori Satu-Mari Jansson kouluttavat teatterin keinoin yritysjohtoa, tiimejä ja yksilöitä. Teatterin avulla käydään läpi johtamistilanteita vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Lisäksi koulutuksen myötä saadaan tehoa tiimityöhön, tuetaan yksilön urakehitystä ja kehitetään esiintymistaitoja. Suokas ja Jansson ovat asiantuntijoita myös muutosjohtamiskoulutuksessa.

Uudesta valmennusmenetelmästä uusi suunta johtamiseen
Kaksikon TheatreWorks-yritys testasi valmennusmuotoa Suomen johtavan lääkealan yrityksen GlaxoSmithKlinen johtoryhmän kanssa merkittävin tuloksin. Valmennuksen tavoitteena oli saada sovitettua GSK:n kansainvälisesti asetetut johtamistavoitteet käytännön työhön. Hankkeessa kehitettiin teatterin keinoin esimiestaitoja ja parannettiin esimieskommunikaatiota. Projektissa käytettiin teatterin ja draaman keinoja johtajuuden kehittämiseen. Yrityksen johtoryhmän toimintaa kehitettiin pilotoimalla teatterin keinoihin perustuvia työpajaratkaisuja. Tavoitteena oli myös muuttaa johtoryhmän keskinäistä dynamiikkaa, tukea nopeampaa päätöksentekoa, kehittää esimiestyön valmiuksia henkilöjohtamisen suuntaan sekä parantaa johtajien esiintymistaitoja.

”Johtoryhmämme suhtautui uudenlaiseen valmennusmenetelmään positiivisesti. Onhan tällainen upea mahdollisuus kehittää omaa toimintaa työyhteisössä ja toisaalta, yritykseltä tämä oli selkeä viesti satsata johtamiskulttuuriin. Valmentajan henkilökohtaiset haastattelut johtoryhmän jäsenten kanssa jo ennen valmennuksen alkua ja selkeä tavoitteiden määrittely auttoivat hyvien tulosten aikaansaamisessa. Kuten saimme huomata, mikään ei tullut ilmaiseksi vaan vaati paljon työtä. Näimme uskomatonta heittäytymistä ja epämukavuusalueiden haltuunottoa. Lopputuloksena oli johtoryhmän ryhmäytyminen, henkilöiden välisten jännitteiden purkautuminen ja jokaisen huikea yksilöllinen kehittyminen. Olemme nyt varmempia esiintyjiä ja puhujia. Tämä kehitti pysyvästi johtamis-, vaikuttamis- ja esiintymistaitojamme!”, sanoo henkilöstöjohtaja Susanna Grundström GSK:lta.

Valmennusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Johdon haasteet
Johtamisvalmennus on monissa organisaatioissa vakiintunut osa yrityskulttuuria. Talouden huonompina aikoina korostuu johdon ja esimiesten kyky toimia vaikeissa tilanteissa ja haastavissa olosuhteissa. Hankalat ajat vaativat päivittäin kykyä innostaa sekä yksilöitä että tiimejä tuloksiin.
”Esimies-alaistilanteiden ja esiintymisen harjoitteleminen antaa alansa huippuammattilaisille paikan testata ja kehittää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tänä päivänä yritysten johto joutuu kohtaamaan yhä haastavampia tilanteita kuten esiintymään asiakkaiden edessä sekä innostamaan henkilökuntaa taloudellisesti vaikeina aikoina. Ideana GSK:n johtoryhmän valmennuksessa oli räätälöidä kullekin johtajalle oma oppimispolku heidän omien asettamien tavoitteidensa mukaan. Tulosten ja palautteen perusteella onnistuimme siinä erittäin hyvin”, sanoo Satu-Mari Jansson.

www.theatreworks.fi