Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 § Laatimispäivä 27.12.1017
  1. Rekisterinpitäjä Nimi: ProPromotion Oy Osoite: Aurinkokuja 9, 33420 Tampere Puh. 040 748 3435 Email: taija@propromotion.fi, taija@ebarena.fi
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi: Taija Holm Email: taija@propromotion.fi, taija@ebarena.fi Puh: 040 748 3435
  3. Rekisterin nimi ProPromotion Oy:n media- ja asiakasyhteystietorekisteri
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) ProPromotion Oy:n media- ja asiakasyhteystietojärjestelmään tallennettuja henkilötietoja käytetään media- ja asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen sekä viestintä- ja markkinointitarkoituksiin.
  5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, taho ja sähköposti.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi asemansa puolesta rekisterissä olevista henkilöistä nimen ja sähköpostin sekä edustamansa tahon. Rekisteriin liittyessään käyttäjä itse ilmoittaa vastaavat tiedot. 
  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet ProPromotion Oy:n media- ja asiakasyhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.