Työyhteisöteatteri – uusi työn kehittämiseen luotu menetelmä

Työyhteisöteatteri – uusi työn kehittämiseen luotu menetelmä

*Satu-Mari Jansson väittelee aiheesta “Teatteri ja draama työn oppimismuotoina” perjantaina 13.11.2015

Aikuiskasvatustieteilijä, työyhteisövalmentaja ja tuleva tohtori Satu-Mari Jansson on tutkinut kehittävän työntutkimuksen avulla teatteria ja draamaa työn oppimismuotoina. Väitöskirjan tuloksena on luotu uusi henkilöstöä osallistava kehittämismenetelmä, Työyhteisöteatteri, jolla on kehitetty muutosjohtamisen työtapoja ja tuettu organisaation muutosta.

“Organisaatioiden kehittämisessä ja henkilöstön koulutuksessa ihmisen psyyke ja tunne-elämä pidetään usein erillään toisistaan eikä oteta huomioon sitä, että ihmiset rakentavat keskenään uutta tietoa tuodessaan henkilökohtaiset tietonsa, motiivinsa ja tunteensa osaksi yhteistä ongelmanratkaisua”, Jansson toteaa.

Satu-Mari Jansson väittää, että työelämän kehittämiseen organisaatiot tarvitsevat laaja-alaisempia menetelmiä vastatakseen haasteisiin, joita työnteon muuttuminen tuo mukanaan. Ihmisten tunteet ja ajattelu ovat jakamattomassa yhteydessä keskenään ja sen vuoksi myös ihmisten motiivit ja tunteet tulisi yhtä lailla huomioida.

“Taloudellisesti haastavassa tilanteessa organisaatioiden tulee kyetä kehittämään palveluitaan yhä kilpailukykyisemmiksi, kustannustehokkaimmaksi ja vaikuttavimmiksi. Organisaatioiden muutosprosessien läpiviemiseen ei kuitenkaan ole riittävästi aikaa, mikä luo organisaatioille uudenlaisia johtamisen haasteita. Uudet työtavat tulee omaksua tehokkaasti”
, sanoo Satu-Mari Jansson, jonka kehittämä Työyhteisöteatteri tuo ratkaisuja näihin haasteisiin.

Jansson on väitöskirjassaan kerännyt työnkehittäjänä tutkimusaineistoa muutosjohtamisen haasteista. Hän on näyttelijöiden kanssa luonut teatteriesityksen organisaation muutoshaasteista ja esimies-alaistilanteista. Organisaation muutoksen käsittely tarinana ja näyttelijöiden esittämät roolihenkilöt havainnollistavat muutokseen liittyviä ristiriitoja. Työyhteisöteatterin menetelmillä on voitu työstää ja harjoitella vaikeita tilanteita.

Satu-Mari Janssonin väitöskirja tutkii organisaatioiden kehittämistä teatterin ja draaman keinoin. Vaitöstilaisuus Helsingin yliopistossa perjantaina 13.11.2015 klo 12:00, Athena, Siltavuorenpenger 3A, salissa 302.

Satu-Mari Jansson toimii työyhteisövalmentajana valmennusyritys TheatreWorks Oy:ssä (www.theatreworks.fi). TheatreWorksin koulutukset ja valmennukset perustuvat teatterilähtöisiin menetelmiin, näyttelijöiden osaamiseen ja kouluttajien vahvaan kokemukseen työyhteisöjen kehittämisestä. Jansson on toiminut Helsingin yliopistossa tutkijana ja työskennellyt Teatterikorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 2006–2012.